• Eltang Skole og Børnehave
  • Eltangvej 71, 6000 Kolding
  • 79797850
  • eltskole@kolding.dk
Billedet på sidehoved

Den røde tråd

Eltang Skole og Børnehave arbejder med den røde tråd bl. a. inden for områderne:

Antimobbestrategi

Inklusionsstrategi

Film om klassepædagogens arbejde

Sundhed og trivsel

Designpædagogik

Naturen som læringsrum

Overgangsarbejde mellem børnehave, GLO og skole

Trivselsarbejde: Programmerne "Fri for mobberi" og "Trivselslederne"

Trafikpolitik

Den røde tråd i læreplansarbejdet

Tip til forældre om sociale medier